Dětský národopisný soubor Brněnský Valášek

Brněnský Valášek, z.s.

Organizace Brněnský Valášek, z.s. (zapsaný spolek) - byla založena (s původním názvem Sdružení rodičů a přátel DNS Brněnský Valášek, o.s.) 7.5.1992 na podporu činnosti dětí – členů DNS Brněnský Valášek. Jde o dobrovolné sdružení rodičů, občanů, zákonných zástupců i právnických osob, kteří se chtějí podílet na jeho práci. Spolek je nepolitickou organizací, zastupující zájmy dětí a mládeže souboru. Jeho cílem není dosažení zisku ale zajištění subjektivity pro DNS Brněnský Valášek.

Svou činnost vyvíjí při SVČ Brno-Lesná.

Adresa: Brněnský Valášek, z.s., Milénova 13, 638 00 Brno IČO: 44991274
Možnost ověření registrace: Obchodní rejstřík, spisová značka L 1901 vedená u krajského soudu v Brně

Stanovy: odkaz na stažení

Orgány spolku:

Valná hromada (tvoří ji členové sdružení jako celek)
Představenstvo (7 členné) – je voleno valnou hromadou.
Revizní komise (3 členná) – je volena valnou hromadou


Představenstvo spolku

Předseda:  Ing. Tomáš Sáček 
Místopředsedkyně:Alena Halašová
Hospodářka:Ing. Hana Bičánová
Další členové:

Michaela Fantová
Ludmila Gončárová
Aneta Imrichová
Ing. Richard Pánek

Revizní komise

Členové: Šárka Karafiátová
Aleš Kozák  
Vilém Kužel