Brněnský Valášek, z. s.

Organizace Brněnský Valášek, z. s. (zapsaný spolek) - byla založena (s původním názvem Sdružení rodičů a přátel DNS Brněnský Valášek, o. s.) 7. 5. 1992 na podporu činnosti dětí – členů DNS Brněnský Valášek. Jde o dobrovolné sdružení rodičů, občanů, zákonných zástupců i právnických osob, kteří se chtějí podílet na jeho práci. Spolek je nepolitickou organizací, zastupující zájmy dětí a mládeže souboru. Jeho cílem není dosažení zisku, ale zajištění subjektivity pro DNS Brněnský Valášek.

Svou činnost vyvíjí při SVČ Lužánky, pracovičtě Lesná

Adresa: Brněnský Valášek, z. s.
                 Milénova 13
                 638 00 Brno
IČO: 44991274

Možnost ověření registrace: Obchodní rejstřík, spisová značka L 1901 vedená u krajského soudu v Brně

Stanovy: odkaz na stažení

Orgány spolku:
  • Valná hromada (tvoří ji členové sdružení jako celek)
  • Představenstvo (7 členné) – je voleno valnou hromadou.
  • Revizní komise (3 členná) – je volena valnou hromadou

Představenstvo spolku

Předseda: Ing. Tomáš Sáček 
Místopředsedkyně: Alena Halašová
Hospodářka: Ing. Hana Bičánová
Další členové: Michaela Fantová
Ludmila Gončárová
Aneta Imrichová
Ing. Richard Pánek

Revizní komise

Členové: Šárka Nedomová
Aleš Kozák  
Vilém Kužel
Napište nám