Dětský národopisný soubor Brněnský Valášek

Brněnský Valášek, z.s.

Organizace Brněnský Valášek, z.s. (zapsaný spolek) - byla založena (s původním názvem Sdružení rodičů a přátel DNS Brněnský Valášek, o.s.) 7.5.1992 na podporu činnosti dětí – členů DNS Brněnský Valášek. Jde o dobrovolné sdružení rodičů, občanů, zákonných zástupců i právnických osob, kteří se chtějí podílet na jeho práci. Spolek je nepolitickou organizací, zastupující zájmy dětí a mládeže souboru. Jeho cílem není dosažení zisku ale zajištění subjektivity pro DNS Brněnský Valášek.

Svou činnost vyvíjí při CVČ Brno-Lesná.

Adresa: Brněnský Valášek, z.s., Milénova 13, 638 00 Brno IČO: 44991274
Možnost ověření registrace: Obchodní rejstřík, spisová značka L 1901 vedená u krajského soudu v Brně

Stanovy: odkaz na stažení

 

Orgány sdružení: Valná hromada (tvoří ji členové sdružení jako celek)
Představenstvo (7 členné) – je voleno valnou hromadou. Revizní komise (3 členná) – je volena valnou hromadou

Současné představenstvo spolku Brněnský Valášek

Předseda :           Ing. Tomáš Sáček
Místopředsedkyně : Alena Halašová
Hospodářka :       Hana Bičánová
Další členové:      Michaela Fantová
                          Ludmila Gončárová
                          Zdeňka Trkanová
                          Richard Pánek

Revizní komise

Člen komise :     Vilém Kužel
Člen komise :     Aleš Kozák
Členka komise : Šárka Karafiátová

 
facebook

ČLÁNKY

Letní soustředění Brněnského Valášku 2017

Letní soustředění Brněnského Valášku 2017  Pravidelné letní soustředění Brněnského Valášku se letos opět konalo v RS Prudká u Tišnova a to 12. – 19.8.2017 s členy ze čtyř tanečních skupin a dvou cimbálových muzik. Naše nácviky směřovaly k nacvičení repertoáru pro úvod nastávající sezony a dále k přípravě dvou vánočních programů – Vánočního představení, které uskutečníme 9.12.2017 v KD Rubín a dále Vánočního koncertu, který se bude konat 26.12.2017 v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně.