Dětský národopisný soubor Brněnský Valášek

Brněnský Valášek, z.s.

Organizace Brněnský Valášek, z.s. (zapsaný spolek) - byla založena (s původním názvem Sdružení rodičů a přátel DNS Brněnský Valášek, o.s.) 7.5.1992 na podporu činnosti dětí – členů DNS Brněnský Valášek. Jde o dobrovolné sdružení rodičů, občanů, zákonných zástupců i právnických osob, kteří se chtějí podílet na jeho práci. Spolek je nepolitickou organizací, zastupující zájmy dětí a mládeže souboru. Jeho cílem není dosažení zisku ale zajištění subjektivity pro DNS Brněnský Valášek.

Svou činnost vyvíjí při CVČ Brno-Lesná.

Adresa: Brněnský Valášek, z.s., Milénova 13, 638 00 Brno IČO: 44991274
Možnost ověření registrace: Obchodní rejstřík, spisová značka L 1901 vedená u krajského soudu v Brně

Stanovy: odkaz na stažení

Orgány sdružení:Valná hromada (tvoří ji členové sdružení jako celek)
Představenstvo (7 členné) – je voleno valnou hromadou.
Revizní komise (3 členná) – je volena valnou hromadou


Současné představenstvo spolku Brněnský Valášek

Předseda:  Ing. Tomáš Sáček 
Místopředsedkyně:Alena Halašová
Hospodářka:Hana Bičánová
Další členové:Michaela Fantová
Ludmila Gončárová
Zdeňka Trkanová
Richard Pánek

Revizní komise

Člen komise:      Vilém Kužel

Člen komise:      Aleš Kozák
Členka komise: Šárka Karafiátová