Dětský národopisný soubor Brněnský Valášek

Nábor nových členů

 Taneční složky:

Nejbližší nábor členů: 9.9.2021 v 17.00 v CVČ Milénova 13, Brno-Lesná (děti ve věku 5-10 let). Nácviky budou probíhat v září až prosinci na ZŠ Blažkova vždy ve čtvrtek v 17.15-18.15. Zkušební doba je jeden měsíc, pak se adepti stanou členy souboru. Od ledna 2022 budou pokračovat nácviky v CVČ Lesná.  

Zároveń v lednu 2022 uspořádáme doplňující konkurz pro všechny věkové kategorie.   

 Zkoušky tanečníků probíhají v CVČ Milénova 13, Brno-Lesná, pobočka LUŽÁNKY – STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU

IV. taneční skupina (věk přibližně 18 – 25 let) - zkoušky v pondělí 18.00 – 20.00
III. taneční skupina (věk přibližně 15 – 18 let) - zkoušky v úterý 17.00 – 19.00
II. taneční skupina (věk přibližně 9 – 14 let) - zkoušky v pondělí 16.30 – 18.30
I. taneční skupina (věk přibližně 7 – 9 let) - zkoušky ve čtvrtek 17.00 – 19.00
Přípravka (věk přibližně 5 – 7 let) – zkoušky ve čtvrtek 17.00 – 18.30

Skupina Bystrc (věk 6 - přibližně 10 let) - zkoušky v pondělí 16.30 - 18.00 (ve SC Bystrc - kapacita naplněna! 

Podmínky členství: přirozené pohybové a pěvecké vlohy, souhlas rodičů, pravidelná a soustředěná účast na zkouškách a akcích souboru, úhrada členských příspěvků.

Muziky:

Prostřední, tzv. Malá cimbálová muzika (ve věku přibližně 16 -20 let) přijme hráče na housle, klarinet, violoncello, contrabas !!

Zkoušky ve školním roce pravidelně ve středu v klubovně souboru v KD Semilasso, Palackého tř. 126, 17.00 – 18.45.
Po dohodě s vedoucími přijímáme i v průběhu roku. 

Nejmladší cimbálová muzika - tzv. Muzička - (dns již ve věku přibližně 13 -16 let) - zkoušky ve středu v klubovně souboru, v KD Semilasso, Palackého tř. 126, 17.00 – 18.30 hod. (Po dohodě s vedoucími přijmeme hráče na housle, klarinet, violoncello.. )

 V lednu 2022 počítáme se založením nové - nejmladší muzičky! Nábor členů upřesníme.  

Podmínky členství: samostatná hra na nástroj, kromě cimbálu a basy vlastní nástroj, souhlas rodičů, pravidelná a soustředěná účast na zkouškách a akcích souboru, úhrada členských příspěvků.

Nejstarší tzv.Velká cimbálová muzika (v současné době 25 -29 let) - zkoušky ve středu v klubovně souboru, 18.30 – 20.30 hod. 

Co nabízíme:

podle zaměření zdokonalení ve hře na nástroj, výuku tance, zpěvu a dramatického projevu pod vedením zkušených lektorů, zapůjčení valašského lidového kroje, účast na letním soustředění a dalších soustředěních v průběhu roku, vystoupení v Brně i celé ČR, zahraniční zájezdy, poznávání lidových tradic a hlavně dobrou partu.
Další podrobnosti: viz kontakt