Dětský národopisný soubor Brněnský Valášek

Nábor nových členů

Taneční složky: Zkoušky probíhají v SVČ Milénova 13, Brno-Lesná, pobočka LUŽÁNKY – STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU

IV. taneční skupina (věk přibližně 18–25 let) - zkoušky v pondělí  18.00–20.00
III. taneční skupina (věk přibližně 15–18 let) - zkoušky v úterý      17.00–19.00
II. taneční skupina  (věk přibližně 9–14 let)   - zkoušky v pondělí  16.30–18.30
I. taneční skupina   (věk přibližně 7–9 let)     - zkoušky ve čtvrtek 17.00–19.00
Přípravka                 (věk přibližně 5–7 let)     - zkoušky ve čtvrtek 17.00–18.30

Podmínky členství: přirozené pohybové a pěvecké vlohy, souhlas rodičů, pravidelná a soustředěná účast na zkouškách a akcích souboru, úhrada členských příspěvků.

Hromadný nábor členů do tanečních skupin je vždy první čtvrtek v září v SVČ Lužánky, Milénova 13, Brno-Lesná. V průběhu roku přijímáme nové členy po dohodě (vyjma Přípravky), zkušební doba 1 měsíc.

Muziky:

Nejstarší, tzv. Velká cimbálová muzika (věk přibližně 17-21 let) přijme hráče na housle, klarinet, violoncello, contrabas.   Zkoušky ve školním roce pravidelně ve středu v klubovně souboru v KD Semilasso, Palackého tř. 126, 19.00 – 21.00. Po dohodě s vedoucími přijímáme kdykoli v průběhu roku. 

Prostřední, tzv. Malá cimbálová muzika (věk přibližně 14-17 let) přijme hráče na housle, violu, klarinet, violoncello.    Zkoušky ve školním roce pravidelně ve středu v klubovně souboru v KD Semilasso, Palackého tř. 126, 17.00 – 19.00. Po dohodě s vedoucími přijímáme kdykoli v průběhu roku.

Nejmladší muzika, tzv. Muzička - nově založena (věk přibližně 10-13 let) přijme hráče na housle, violu, violoncello!    Zkoušky budou od 2.2.2022 pravidelně ve středu v klubovně souboru v KD Semilasso, Palackého tř. 126, 17.00 – 18.30. Po dohodě s vedoucími přijímáme i v průběhu roku.

Podmínky členství: samostatná hra na nástroj, kromě cimbálu a basy vlastní nástroj, souhlas rodičů, pravidelná a soustředěná účast na zkouškách a akcích souboru, úhrada členských příspěvků.

Co nabízíme: podle zaměření zdokonalení ve hře na nástroj, výuku tance, zpěvu a dramatického projevu pod vedením zkušených lektorů, zapůjčení valašského lidového kroje, účast na letním soustředění a dalších soustředěních v průběhu roku, vystoupení v Brně i celé ČR, zahraniční zájezdy, poznávání lidových tradic a hlavně dobrou partu.

Další podrobnosti: viz kontakt